Intra Aqua Acid


Intra Aqua Acid

Bileşimi :

 • Formik asit
 • Propiyonik asit,
 • Laktik asit
 • Amonyum format,

Patojen bakterilere karşı direnç oluşumu endişesinden dolayı, büyütme faktörü olarak antibiyotiklerin kullanımına, günümüzde oldukça dikkat edilmektedir. Yem kompozisyonundan antibiyotiklerin kaldırılması gibi değişiklikler, üretim sonuçlarının zayıflamasına ve hayvanların genel sağlık durumunda düşüşlere sebep olabilir. Aşılama veya yüksek stres düzeyleri sonrasında gelişme ve sindirim problemleri de ortaya çıkabilir. Bu problemleri gidermek için ilave önlemler alınmalıdır.

Organik Asitler:

Aqua Acid, laktik, formik ve propiyonik asit gibi organik asitlerin karışımından oluşan bir içme suyu katkısıdır. Sinerjik bir etki ortaya çıkarır, yani asitler  karşılıklı olarak artan bir etkiye sahiptirler. Ürün içme suyu yolu ile uygulanır ve üretim sonuçlarının optimizasyonuna katkıda bulunur. Aqua Acid kullanıldığında, içme suyunun asidite seviyesi(pH) düşer ve patojen bakterilerin gelişimi inhibe edilir. İlave olarak, gastrointestinal flora desteklenir, protein sindirimi artar, genel olarak sindirim iyileşir. 
Aqua Acid, besinlerin kalitesini ve yararlanılabilirliğini artıran, farklı hayvan türlerinde barsak ve sindirim sistemindeki mikrobiyal floranın dengeli bir şekilde devamını sağlayan, asitlendirici bir bileşiktir. Aynı zamanda yem tüketimini, antibiyotik ve aşı uygulamalarının etkinliğini de artırır.
Aqua Acid, kanatlılarda mide sıvısının asit hale getirilmesini ve bunun devamını sağlar. pH değerinin 4’ün altına inmesiyle, laktobasiller haricinde yemle mideye gelen tüm mikroorganizmalar elimine edilir. Ayrıca bu pH düzeyi aktif pepsin oluşumunu  aktive ederek protein sindirimine katkıda bulunur. 
Aqua Acid, kanatlılarda bir yandan Salmonella ve E.coli gibi patojen bakterilerin çoğalmasını önlerken, diğer yandan laktik asit üreten bakterilerin miktarını artırarak performans üzerine olumlu etkide bulunur. Bunların sonucunda, iştah ve yemden yararlanım artar.
Ruminantlarda enerji ihtiyacının büyük bölümü rumende açığa çıkan uçucu yağ asitlerinden sağlanır ve propiyonik asitin glukojenik yapısı çok büyük önem taşır. Yüksek verimli süt inekleri ketozise karşı korunur, yem tüketimi, süt verimi ve canlı ağırlık kazancı artar, sütteki yağ ve protein oranı yükselir.

Ambalaj Şekli:

Intra Aqua Acid’in ambalaj şekilleri :

 • 5 , 10 ve 25 kg. plastik bidon
 • 225 kg plastik fıçı
 • 1000 kg konteyner

Ürün, GMP/HACCP/QS koşullarına tamamen uyumludur ve biyolojik olarak tamamen yıkımlanabilir.

Ürün, kapağı açılmadan en az 24 ay saklanabilir.

1000 litre içme suyuna 1 litre Aqua Acid ilave edilir.
Sürekli kullanım gerekli değildir. Sürünün durumuna bağlı olarak dozaj tekrarlanabilir.
Önerilen minimum dozaj gözlenerek optimal asitlik düzeyi elde edilir. Suyun pH’sı 7,5’un üzerindeyse dozaj artırılabilir.

Öneriler:

 • Aşılamalar süresince uygulamayı durdurunuz.
 • İlaçlarla kombine ederek kullanmayınız.
 • Kullanım sonrası ürünün kapağını kapatınız.
 • Asit içeren ürünler göz, solunum yolu ve deride irritasyona sebep olabilir. Çocuklardan uzak tutunuz.